Werkgevers

Wij zijn op zoek naar bedrijven die actief willen participeren

De pilot ‘Bèta Talent Forward’ gaat uit van de sterke kanten van werknemers en biedt bedrijven bijzondere talenten.

U krijgt:

• Een talentvolle werknemer

• Intensieve coaching op maat voor zowel werknemer als uzelf

Wij vragen:

• Deelname aan het projectonderzoek

 

Methode

De focus ligt op de sterke kanten van de werknemer. De minder sterke kanten worden ondervangen. Daardoor kan de werknemer excelleren.

De werkwijze maakt gebruik van elementen van de succesvolle formule van Fast Forward (Saxion Centrum voor Ondernemerschap (SCvO). Vernieuwend in deze pilot is de specifieke ondersteuning voor zowel werknemer als werkgever.

Matching vindt plaats door de kracht van het toptalent te koppelen aan de vraag van de werkgever. Knelpunten worden ondervangen door gespecialiseerde coaches en de organisatie van faciliterende diensten.

In deze pilot wordt gezamenlijk een duurzame werkwijze ontwikkeld.